Písek "Marine White Sand" velmi jemná zrnitost 0,1 až 0,5mm - 9,07kg sáček

Výhody substrátu:

  • Ideální pro dno nádrže útesových systémů
  • Denitrifikační anaerobní lůžka
  • Filtrační média s extrémně vysokou povrchovou plochou
  • Redukuje dusičnany
  • Neovlivňuje pH
  • 100% z oceánu
  • Sterilizováno
  • Ideální pro kultivaci živého písku