Testy Salifert – Iodine Profi-Test

Popis

Test na zjištění hodnoty jódu

  • Salifert I2 – profesionální testovací sada měří všechny anorganické formy jódu v mořském akváriu

Upozornění:

  • Chraňte před dětmi, uchovávejte mimo jejich dosah!
  • Činidla neuchovávejte na světle!


Obecné informace

Existují různé formy jódu, jako jsou jodid, jodičnan a molekulární jód. Přírodní mořská voda obsahuje 0,02–0,03 mg/l jodidu a 0,03–0,04 mg/l jodičnanu. Správná koncentrace obou prvků v akváriu je v rozmezí 0,03–0,06 mg/l. Obecně lze říci, že jodičnan je v podmínkách akvária více stabilním prvkem, zatím co jodid s molekulárním jódem se spotřebovávají velmi rychle. To je pravděpodobně dáno chemickými reakcemi, které v akváriu probíhají.

Přípravek Salifert’s Natural Iodine obsahuje jak jodid, tak také jodičnan. Některé jiné výrobky obsahují jen jodid a některé obsahují i molekulární jód. Existuje také několik přípravků, které obsahují organicky vázaný druh jódu a tento druh nelze měřit tímto testem.


Co může výsledek měření ovlivnit:

  • Používání přípravků s tzv. postupně uvolňovaným jódem, nebo přípravků obsahující organicky vázaný jód.
  • Přítomnost prvků, jako např. kys. askorbová, nebo dechloráty mohou naměřené hodnoty uměle snižovat.
  • Zvýšená koncentrace oxidačních prvků, jako je dusitan nebo ozon může vést k falešně pozitivním hodnotám.


Tento test má dva rozdílné postupy k použití. První postup umožňuje měření samotného jodidu, druhý postup umožňuje měření jodičnanu a molekulárního jódu. Obecně lze říci, že pokud dávkujete molekulární jód, tak během několika hodin dochází k jeho přeměně na jodid a jodičnan. Po každém testování vypláchněte testovací nádobku vodou z reverzní osmózy alespoň desetkrát.


Návod k použití pro jodid

1) Před použitím opláchněte testovací nádobku malým množstvím akvarijní vody a poté do ní pomocí přiložené stříkačky vstříkněte 2 ml testované vody.

2) Přidejte 4 kapky činidla I2-1 a opatrně kružte testovací nádobkou po dobu asi 10 sekund.

3) Přidejte 4 kapky regentu I2-3 , přičemž po každé kapce kružte testovací nádobkou cca 2–3 sekundy (činidlo I2-2 se v tomto postupu nepoužívá!). Přesně po 4 minutách po dodání činidla I2-3 porovnejte barvu s přiloženou barevnou škálou pro jodid tak, že testovací nádobku pevně přiložíte na bílou část barevné škály a díváte se přes protější stranu. Pokud je doba čekání delší než 4 minuty, vede to k postupnému tmavnutí barvy. Pro správné posouzení shodnosti barvy s barvou na barevné stupnici, je vhodné využít rozptýlené denní světlo. Někdy může být odstín barvy více dožluta v závislosti na barevné teplotě osvětlení.
V případě, že se barva mění do modra, fialova, do černa nebo dojde k vysrážení, znamená to, že koncentrace jodidu je výrazně vyšší než 0,2 mg/l. Po každém testování vypláchněte testovací nádobku vodou z reverzní osmózy alespoň desetkrát.


Návod k použití pro jodičnan a jód

1) Před použitím opláchněte testovací nádobku malým množstvím akvarijní vody a poté do ní pomocí přiložené stříkačky vstříkněte 1 ml testované vody.

2) Přidejte 1 kapku činidla I2-2 a jemně kružte testovací nádobkou přibližně 10 sekund (činidlo I2-1 se v tomto postupu nepoužívá!).

3) Přidejte 4 kapky činidla I2-3 a opět jemně kružte testovací nádobkou přibližně 10 sekund. Nechte testovací nádobku 3 minuty stát.

Nyní se podívejte přes stěnu testovací nádobky. Jestliže je barva tmavě žlutá, zelená, nebo modrá, případně pokud jsou v ní do modra zbarvené částečky, pak je koncentrace jodičnanu výrazně vyšší než 0,2 mg/l. Je možné, že v dalším kroku dojde k vysrážení, které pak může být příčinou bezbarvého roztoku s malými modrými částečkami. Další krok následuje v případě, že koncentrace není výrazně vyšší než 0,2 mg/l:

4) Přidejte 3 kapky činidla I2-2 a jemně kružte testovací nádobkou asi 10 sekund. Nyní porovnejte barvu roztoku s barevnou škálou určenou pro jodičnan (iodiate) tak, že testovací nádobku přidržíte pevně proti bílé části a díváte se skrze opačnou stranu nádobky.

Po každém testování vypláchněte testovací nádobku vodou z revezní osmózy alespoň desetkrát.

Parametry

Výrobce Salifert
Sortiment Testy a měření

Recenze / Zkušenosti

Soubory ke stažení

Mohlo by vás zajímat

Kód 15141-0030-11
Skladem
Kód 15141-0010-11
Skladem
Kód 15141-0035-11
Skladem
Kód 15141-0025-11
Skladem