Vše pro vaše zdraví...
+420 731 372 222
CS
Přihlášení

*Zachování správné kvality vody v domácím akváriu

Zajištění vhodných parametrů vody a požadavků na ochranu životního prostředí je zásadní pro snížení úmrtnosti akvárií.

Parametry sladké vody

Následující graf poskytuje přijatelné rozmezí parametrů vody pro různé druhy sladkovodních akvárií, akvárií na brakické vodě a rybníků. Uvedené vodní parametry slouží jako obecné vodítko pro zachování každého konkrétního typu akvária nebo rybníka. Některé druhy ryb, rostlin nebo bezobratlých mohou mít více specifických požadavků, proto si prosím přečtěte jednotlivé popisy jednotlivých druhů

Parametry Sladkovodní společenství Africké cichlidy Sladkovodní rostliny a terčovci Brackish  Rybník
Teplota  72 - 82°F  72 - 82°F  76 - 86°F  72 - 82°F  33 - 86°F
PH  6.5 - 7.5  7.8 - 8.5  6.0 - 7.5  7.5 - 8.4  6.5 - 7.5
Amoniak  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
Dusitany  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
Dusičnany  < 50 ppm  < 50 ppm  < 30 ppm  < 50 ppm  < 50 ppm
Alkalita (karbonátová tvrdost)  4 - 8 KH  10 - 18 KH  3 - 8 KH  10 - 18 KH  4 - 8 KH
Celková tvrdost  4 - 12 GH  12 - 20 GH  3 - 8 GH  12 - 20 GH  4 - 12 GH

Parametry mořské vody

Následující graf je obecným pokynem pro přijatelné rozsahy parametrů vody pro různé typy tropických mořských akvárií. Některé typy displejů, jako například akvária FOWLR (ryby pouze s živými kameny), mají širší spektrum parametrů než akvárium na útesu. To je způsobeno jemnou povahou korálů a bezobratlých, které jsou běžně udržovány v útesovém akváriu. Některé druhy ryb, rostlin nebo bezobratlých mohou mít zvláštní požadavky, proto si prosím přečtěte jednotlivé druhy popisu konkrétních druhů. Pro referenci jsme také poskytli průměrné vodní podmínky naměřené na tropických korálových útesech po celém světě.

Parametry Doporučená úroveň:
Reef Aquarium
Doporučená úroveň:
Akvárium FOWLR
Průměrná úroveň:
Korálové útesy
Hustota 1.023 - 1.025 1.020 - 1.025 1.025
Teplota 72 - 78°F 72 - 78°F 82°F
pH 8.1 - 8.4 8.1 - 8.4 8.0 - 8.5
Alkalita 8 - 12 dKH 8 - 12 dKH 6 - 8 dKH
Amoniak NH3 Nedetekovatelné Nedetekovatelné  Blízko nuly
Dusitany NO2 Nedetekovatelné Nedetekovatelné  Blízko nuly
Dusičnany NO3  < 1.0 ppm  < 30 ppm  0.25 ppm
Fosfáty (PO4)  < 0.2 ppm  < 1.0 ppm  0.13 ppm
Draslík  350 - 450 ppm  350 - 450 ppm  380 - 420 ppm
Hořčík  1250 - 1350 ppm  1150 - 1350 ppm  1300 ppm
Jód  0.06 - 0.10 ppm  0.04 - 0.10 ppm  0.06 ppm
Stroncium  8 - 14 ppm  4 - 10 ppm  8 - 10 ppm