Vše pro vaše zdraví...
+420 731 372 222
CS
Přihlášení

*Výběr nových ryb do akvária

Budování a udržování úspěšného akvária závisí převážně na znalosti a dodržování nejlepších postupů založených na shromážděných zkušenostech odborníků a nadšenců

Poté, co jste vybavili vaši nádrž potřebným vybavením pro vytvoření optimálního prostředí pro vaše akvária, dalším krokem k úspěchu je výběr druhů, které jsou navzájem kompatibilní.
Naše grafy kompatibility vám pomohou vybrat nové ryby, které s největší pravděpodobností úspěšně koexistují se zavedenými spolubydlícími. Pochopte, že graf je jen vodítko a že ryby, stejně jako lidé, jsou jednotlivci s odlišnými "osobnostmi". Zvláštní ryba může reagovat jinak než to, co je uvedeno v grafu, když je vystaveno neznámému prostředí.
Pokud jde o kompatibilitu, nezapomeňte, že čím větší je akvárium, tím jednodušší bude mix ryby s různým chováním. Mnoho druhů je velmi teritoriální a ještě pasivnější ryby mohou vykazovat teritoriální chování, pokud se pokoušíte udržovat příliš mnoho ryb v nevhodně velkém akváriu. Také chování ryb se změní, čím déle to bude drženo v zajetí. Doporučujeme přidat nejprve menší, pasivnější ryby, které postupně pracují na větších a teritoriálních rybách.

Přidáváme nové ryby

Správné uvedení nových ryb do akvária je důležité nejen pro zdraví nových ryb, ale i pro vaše stávající ryby. Pokud do akvária přidá nekompatibilní ryby, bude nejslabší ryba namáhána, což by mohlo vést k nemoci, která postihuje všechny obyvatele. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme, aby všechna námořní akvária byla vybavena UV-sterilizerem s vhodnou velikostí, která by dále pomohla snížit možnost onemocnění.

Poté, co jste postupovali krok za krokem Postupy pro akvizici nových ryb, uvádíme několik tipů, které vám doporučujeme, abyste přechod na nový domov provedli bez stresu pro svého nového spoluřešitele:

  • Použijte karanténní nádrž. Karanténní nádrž je životně důležitá součást vybavení, které by měli používat všichni akvaristé. Kromě zabránění šíření infekčních onemocnění od nově příchozích umožňují karanténní nádrže nové ryby přizpůsobit se novému typu vody a potravin. A když se nepoužívá pro aklimatizaci nových ryb, karanténní nádrže se zdvojnásobují jako hospicové akvária pro dávkování nebo izolaci nemocných ryb.
  • Poskytněte spoustu úkrytů pro váš nový příjezd. Skály, rostliny a další úkryty sníží agresivitu a tím i stres v akváriu.
  • Udržujte dobré vodní podmínky správnou údržbou, abyste zajistili zdravé prostředí během tohoto stresového období.
  • Pokuste se přidat více než jednu rybu najednou do zavedeného akvária. Šance na vyloučení a obtěžování jednoho jednotlivce bude minimalizována.
  • Vždy si nakrmte akvárium před zavedením jakékoliv nové ryby. To pomůže snížit agresi vůči novým spolubojovníkům.
  • Přeskupte dekorace v akváriu před úvodem k odvrácení stávajících ryb a odstranění zavedených území. To pomůže novým rybám tím, že je postaví na rovnou půdu, protože nové terény jsou vyvíjeny všemi spolubydlícími.

Při dodržování těchto tipů a dodržování ostatních předvstupních principů správného výběru a aklimatizace budou mít vaši noví i stávající kolegové nejlepší příležitost pro hladký přechod s minimálním stresem

Mořská voda

Kompatibilita nádrží je klíčem k úspěšnému a zdravému mořskému akváriu. Nekompatibilní druhy zvyšují stres v nádrži, což může vést k nemoci a značným ztrátám. Použijte níže uvedený graf jako vodítko při výběru ryb a přečtěte si prosím náš článek "Představení nové ryby do akvária" dříve, než provedete výběr ryb.
Nezapomeňte, že nelze sdělit žádné kompromisy nebo neslučitelnosti konkrétních druhů ryb. Také určité druhy v rámci skupiny ryb se liší povahou a nemusí odpovídat níže uvedenému vodítku.

Y = Ano, obecně kompatibilní
C = Může existovat společně s opatrností
N = ne, není kompatibilní

 

Sladka & brakická voda 

Kompatibilita nádrží je klíčem k úspěšnému a zdravému mořskému akváriu. Nekompatibilní druhy zvyšují stres v nádrži, což může vést k nemoci a značným ztrátám. Použijte níže uvedený graf jako vodítko při výběru ryb a přečtěte si prosím náš článek "Představení nové ryby do akvária" dříve, než provedete výběr ryb.
Nezapomeňte, že nelze sdělit žádné kompromisy nebo neslučitelnosti konkrétních druhů ryb. Také určité druhy v rámci skupiny ryb se liší povahou a nemusí odpovídat níže uvedenému vodítku.
Y = Ano, obecně kompatibilní
C = Může existovat společně s opatrností
N = ne, není kompatibilní