Vše pro vaše zdraví...
+420 731 372 222
CS
Přihlášení

*Ideální vodní parametry

Zachování správné kvality vody v domácím akváriu

Zajištění vhodných parametrů vody a požadavků na ochranu životního prostředí je zásadní pro snížení úmrtnosti živočichů.

Parametry sladké vody

Následující graf poskytuje přijatelné rozmezí parametrů vody pro různé druhy sladkovodních akvárií, akvárií na brakické vodě a rybníků. Uvedené vodní parametry slouží jako obecné vodítko pro zachování každého konkrétního typu akvária nebo rybníka. Některé druhy ryb, rostlin nebo bezobratlých mohou mít více specifických požadavků, proto si prosím přečtěte popisy jednotlivých druhů.

Parametry  Sladkovodní   společenství  Africké cichlidy  Sladkovodní rostliny   a discus  Braktické  Rybníky, jezírka
Teplota  72 - 82°F  72 - 82°F  76 - 86°F  72 - 82°F  33 - 86°F
pH  6.5 - 7.5  7.8 - 8.5  6.0 - 7.5  7.5 - 8.4  6.5 - 7.5
Amoniak (NH4)  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
Dusitany Nitrity (NO2)  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
Dusičnany Nitraty (NO3)  < 50 ppm  < 50 ppm  < 30 ppm  < 50 ppm  < 50 ppm
Alkality (KH)  4 - 8 KH  10 - 18 KH  3 - 8 KH  10 - 18 KH  4 - 8 KH
Tvrdost vody  4 - 12 GH  12 - 20 GH  3 - 8 GH  12 - 20 GH  4 - 12 GH

Mořské parametry

Následující graf je obecným pokynem pro přijatelné rozsahy parametrů vody pro různé typy tropických mořských akvárií. Některé typy displejů, jako například akvária FOWLR (ryby pouze s živými kameny), mají širší spektrum parametrů než akvárium na útesu. To je způsobeno jemnou povahou korálů a bezobratlých, které jsou běžně udržovány v útesovém akváriu. Některé druhy ryb, rostlin nebo bezobratlých mohou mít zvláštní požadavky, proto si prosím přečtěte podrobnosti jednotlivých druhů o konkrétnějších informacích. Pro referenci jsme také poskytli průměrné vodní podmínky naměřené na tropických korálových útesech po celém světě.

Parametry Doporučená úroveň:
Reef Aquarium
Doporučená úroveň:
Akvárium FOWLR
Průměrná úroveň:
Korálové útesy
Slanost vody  1.023 - 1.025  1.020 - 1.025  1.025
Teplota  72 - 78°F  72 - 78°F  82°F
pH  8.1 - 8.4  8.1 - 8.4  8.0 - 8.5
Alkalita (KH)  8 - 12 dKH  8 - 12 dKH  6 - 8 dKH
Amoniak (NH3)  Nedetekovatelné  Nedetekovatelné  Blízko nuly
Nitrity (NO2)  Nedetekovatelné  Nedetekovatelné  Blízko nuly
Nitraty (NO3)  < 1.0 ppm  < 30 ppm  0.25 ppm
Fosfáty (PO4)  < 0.2 ppm  < 1.0 ppm  0.13 ppm
Kalcium  350 - 450 ppm  350 - 450 ppm  380 - 420 ppm
Magnesium  1250 - 1350 ppm  1150 - 1350 ppm  1300 ppm
Jód  0.06 - 0.10 ppm  0.04 - 0.10 ppm  0.06 ppm
Stroncium  8 - 14 ppm  4 - 10 ppm  8 - 10 ppm