Vše pro vaše zdraví...
+420 731 372 222
CS
Přihlášení

*Ideální vodní parametry

Zachování správné kvality vody v domácím akváriu

Zajištění vhodných parametrů vody a požadavků na ochranu životního prostředí je zásadní pro snížení úmrtnosti živočichů.

Parametry sladké vody

Následující graf poskytuje přijatelné rozmezí parametrů vody pro různé druhy sladkovodních akvárií, akvárií s brakickou vodou a rybníků. Uvedené vodní hodnoty slouží jako obecné vodítko pro zachování každého konkrétního vodního systému. Některé druhy ryb, rostlin nebo bezobratlých živočichů mohou mít více specifických požadavků, proto si prosím přečtěte popisy u jednotlivých druhů.

Parametry  Sladkovodní   společenství  Africké cichlidy  Sladkovodní rostliny   a terčovci  Braktické vody  Rybníky, jezírka
Teplota  22–27 °C  22–27 °C  24–30 °C  22–27 °C  0,5–30 °C
pH  6,5–7,5  7,8–8,5  6,0–7,5  7,5–8,4  6,5–7,5
Amoniak (NH4)  0  0  0  0  0
Dusitany (NO2)  0  0  0  0  0
Dusičnany (NO3)  < 50 ppm  < 50 ppm  < 30 ppm  < 50 ppm  < 50 ppm
Alkalita (KH)  4–8 dKH  10–18 dKH  3–8 dKH  10–18 dKH  4–8 dKH
Tvrdost vody  4–12 GH  12–20 GH  3–8 GH  12–20 GH  4–12 GH

Mořské parametry

Následující graf je obecným pokynem pro přijatelné rozsahy parametrů vody pro různé typy tropických mořských akvárií. Některé vosní systémy, jako například akvária "ONLY FISH" (ryby pouze), mají širší spektrum parametrů než útesové akvárium. To je způsobeno jemnou citlivostí korálů a dalších bezobratlých živočichů, kteří jsou běžně chováni v útesových nádržích. Některé druhy ryb, rostlin nebo bezobratlých mohou mít zvláštní požadavky, proto si prosím přečtěte podrobnosti u jednotlivých druhů a konkrétnější informace k chovu. Pro referenci jsme také poskytli průměrné vodní podmínky naměřené na tropických korálových útesech po celém světě.

Parametry Doporučená úroveň:
Rifové aquarium
Doporučená úroveň:
Akvárium ONLY FISH
Průměrná úroveň:
Korálové přírodní útesy
Hustota vody  1,025–1,027  1,020–1,025  1,0265
Teplota  23–25 °C  22–26 °C  27 °C
pH  8,0–8.5  8,0–8,5  8,0–8,5
Alkalita (KH)  8–12 dKH  8–12 dKH  6–8 dKH
Amoniak (NH3)  Nedetekovatelné  Nedetekovatelné  Kolem nuly
Dusitany (NO2)  Nedetekovatelné  Nedetekovatelné  Kolem nuly
Dusičnany (NO3)  < 1,0 ppm  < 30 ppm  0,25 ppm
Fosfáty (PO4)  < 0,2 ppm  < 1,0 ppm  0,13 ppm
Vápník  350–450 ppm  350–450 ppm  380–420 ppm
Hořčík  1250–1350 ppm  1150–1350 ppm  1300 ppm
Jód  0,06–0,10 ppm  0,04–0,10 ppm  0,06 ppm
Stroncium  8–14 ppm  4–10 ppm  8–10 ppm