Vše pro vaše zdraví...
+420 731 372 222
CS
Přihlášení

*Příručka aklimatizace živých kamenů

Během přepravy všech živých skal, buď předem vytvrzených nebo nevytvrzených, dojde k nějakému odumření. Z tohoto důvodu musí být všechny živé kameny opět vyléčeny, než se umístí do akvárií, které obsahují ryby, korály nebo jiné mořské živočichy.

Proč vyléčit živou skálu?

Živá hornina musí být řádně vyléčena, aby vytvořila zdravé mořské prostředí. Biologická rozmanitost, která se vyskytuje na všech přepravovaných živých skalách, podléhá určitému stupni přirozené odumřelé, zvláště jemné nebo poškozené fauny a flóry. Vzhledem k tomu, že tyto inkrustující organismy procházejí tímto procesem, produkují velké množství odpadních materiálů. Bez řádného vytvrzení se znečišťující látky a toxické sloučeniny, jako je amoniak, uvolňují do vody a ohrožují zdraví celého akvária. Bez ohledu na to, zda je předem vytvrzená nebo nevytvrzená, je důležité, abyste nikdy nezaváděli žádné živé kameny do zavedeného akvária obsahujícího ryby, korály nebo jiné mořské živočichy, pokud nebyly řádně vyléčeny.

Vytvrzení živého kamene

Důležité: Nevkládejte nevytvrzené živé kameny přímo do akvária obsahujícího ryby, korály nebo jiné mořské živočichy.

Poznámka: Při manipulaci s živými horninami používejte rukavice, aby nedošlo k náhodnému krácení a potenciální infekci.

Existuje mnoho různých způsobů, jak vyléčit živou skálu, nicméně u Drs. Foster & Smith jsme zjistili, že tyto metody jsou nejúčinnější:

Metoda A: Proces vytvrzování živé horniny pro zavedené akvárium, které již obsahuje ryby, korály nebo jiné mořské živočichy.

 1. Umístěte živou horninu do nové plastové nádoby na odpadky o objemu 30 galonů. Zvažte přidání spodních odtoků do kontejneru, abyste urychlili vypouštění a změnu vody.
 2. Kompletně zakryjte horninu čerstvě míchanou slanou vodou s měrnou hmotností 1,021 - 1,025.
 3. Používejte ohřívač a udržujte teplotu vody v blízkosti 80 stupňů, aby se rychlost zřítila.
 4. Zajistěte konstantní pohyb vody pomocí silové hlavy nebo vzduchu.
  Udržujte oblast slabě osvětlená, aby se zabránilo rozpadu řas.
 5. Proveďte 100% změny vody dvakrát týdně.
 6. Jemně vyčistěte horninu novou štětkou z nylonových štětin nebo zubní kartáček mezi změnami vody, abyste odstranili jakýkoliv bílý film nebo mrtvý materiál.
 7. Když se podmínky vody stabilizují a testy amoniaku a dusitanů jsou nulové, skála je připravena k umístění do akvária displeje.

Většina živých kamenů bude plně vyléčena v 1-3 týdnech, kdy je bezpečné je přidat do akvária.

Metoda B:Způsob vytvrzování živé horniny pro nové akvárium, které neobsahuje ryby, korály ani jiné mořské živočichy.
Živá skála může být použita k cyklu nového mořského akvária. Postupujte podle pokynů výrobce k instalaci všech filtračních zařízení a příslušenství. Naplňte akvárium čerstvě míchanou slanou vodou s měrnou hmotností 1,023-1,025. Aktivujte veškeré filtrační zařízení, zkontrolujte netěsnosti a nastavte topení a / nebo chladič na požadovanou teplotu 72-78 ° F.
Poznámka: Mechanická filtrace bude vyžadovat časté čištění během tohoto cyklického procesu.

 1. Vypláchněte každý kus živé horniny v malém kbelíku slané vody, abyste odstranili veškeré volné organické látky, trosky nebo písek.
 2. Umístěte živý kámen do akvária a vytvořte stabilní základ pro korály nebo dekorace.
 3. Udržujte osvětlovací systém během cyklu vypnut, aby se snížila pravděpodobnost nežádoucího růstu řas.
 4. Jemně pokrývejte kameny periodicky novým štětcem z nylonových štětin nebo kartáčem na zuby, abyste odstranili volnou bílou fólii nebo mrtvý materiál.
 5. Proveďte každodenní výměnu vody o 50% a odstraňte veškeré organické látky a uvolněte nečistoty, které se hromadí na dně akvária.
  Měření a sledování hladiny amoniaku a dusitanů v akváriu týdně.
 6. Pokud jsou hladiny amoniaku a dusitanů nulové, proveďte 50% výměnu vody na akváriu.
 7. Po 24 hodinách zkontrolujte pH vody a upravte podle potřeby, abyste dosáhli požadované úrovně 8,1-8,4.

Většina akvárií bude v tomto techniku cyklovat během 2 až 4 týdnů v závislosti na nainstalovaném zařízení.

Užitečné tipy pro ovládání nežádoucích škodlivých organismů:

Ponořte novou horninu do kbelíku plného slané vody s měrnou hmotností 1,035 až 1,040 po dobu jedné minuty. Jakékoliv bezobratlí, včetně krevety mantis, červů štětin a krabů, se rychle vypustí ze skály a do kbelíku s vodou.
Vyjměte živou horninu z kbelíku a tříděte mezi bezobratlými v koši. Určete ty, které chcete přidat do svého systému, a vyhoďte nechtěné škůdce. Štěně štětin, které jsou stále připevněny k hornině, mohou být odstraněny dvojicí kleští nebo pinzetou. Tato technika může být použita k odstranění nežádoucích škůdců před či po vytvrzení nově příchozího živého kamene.