Vše pro vaše zdraví...
+420 731 372 222
CS
Přihlášení

*Proč karanténní nádrž

Karanténní nádrž: Dosáhnete zdravých ryb a korálů

Efektivní management zdraví akvária zahrnuje náležitou péči a zdravou chovatelskou praxi. Zatímco mnoho fanatiků věnuje svůj čas a energii hlavním akváriím, velmi málo investuje do karanténní nádrže. Bohužel prostředky vynaložené na vytváření a udržování krásného a zdravého akvária mohou být podkopány zaváděním organismů způsobujících chorobu. Zabraňte nákladným ztrátám díky tomu, že karanténní nádrž je připravena na jakoukoli neočekávanou událost.

CO JE KARANTÉNNÍ NÁDRŽ?

Karanténní nádrž je nezávislé doplňkové akvárium určené k dočasnému uložení akvária. Podobně jako u konvenčních akvarijních sestav obsahuje karanténní nádrž osvětlení, ohřívače a filtraci, aby udrželo vhodné podmínky pro své dočasné obyvatele. Jeho hlavním účelem je izolovat hospodářská zvířata před jejich zavedením do hlavního akvária. Jako základní chovatelská praxe poskytují karanténní tanky fandům prostředky k zajištění kvalitní péče o jedince i celou komunitu akvárií.

JE KARANTÉNNÍ NÁDRŽ DŮLEŽITÁ?

Podobně jako pojištění nemusí být okamžitá potřeba karanténní nádrže zjevná. Karanténní nádrže nabízejí klid a prostředky k prevenci a léčbě onemocnění bez ohrožení hlavního systému akvária. Karanténní nádrže jsou zvláště důležité v útesových akváriích, kde je obtížné odstranění nebo ošetření nemocných ryb.

NASTAVENÍ KARANTÉNNÍ NÁDRŽE.

Sada akvárií nebo systém typu "vše v jednom" vytváří skvělou karanténní nádrž. Protože již obsahuje filtrační systém, nastavení je rychlé a snadné. Karanténní nádrž by měla být obecně asi 10 až 20 galonů, ale pro větší ryby je vhodnější 29-galonové akvárium nebo větší. Kromě akvária budete potřebovat také následující položky pro karanténní nádrž:

  • Ohřívač
  • Teploměr
  • Testovací sada
  • Umělá výzdoba pro přístřešek
  • Ohřívače vody
  • Časopis pro dokumentování pozorování, parametry vody, datum / délku karantény atd.
  • Vyhrazené zásoby ryb (tj. Síť, sifon / výměník vody atd.) Pouze pro použití v karanténní nádrži.

PROČ KARANTÉNUJEME RYBY?

Ryby držené v karanténě jsou obvykle nově získané ryby. Karanténní cisterny však mohou být také použity k uložení nějaké konkrétní ryby, které jsou předmětem zájmu, a udržovat je pod pečlivým pozorováním. Karanténní nádrže umožňují fandům provádět důkladné fyzické a behaviorální vyšetření. Podrobné vizuální vyšetření zbarvení, vývoje ploutví a čistoty očí nabízí velký přehled o celkovém zdraví ryb. Pečlivé vyšetření po delší dobu také umožňuje fandům detekovat případné parazity nebo symptomy onemocnění.
Během karantény mohou fandové také sledovat chování krmení, aby zajistily, že noví příchozí jedí a přijmou připravené potraviny. Ještě důležitější je, že toto období pozorování umožňuje novým příchozím se aklimatizovat a zotavit se ze stresu dopravy. Tyto varovné kroky zajišťují optimální zdraví nových ryb a prevenci potenciálních nemocí v hlavním akváriu. Minimální doba karantény, která trvá nejméně dva až tři týdny, se doporučuje novým příchozím.

PROČ KARANTÉNUJEME KORÁLY?

Všichni noví obyvatelé akvária včetně korálů by měli být umístěni do karantény. Jak více fanoušků vychutnává zájem o útes udržování, četné škůdci a parazité také se jejich přítomnost v domácích akváriích. Škůdci postihující hobby akvária útesu zahrnují některé červené chyby, nudibranky, ploštice, slimáky a limpety. Nejlepší nápravou pro tyto škůdce je zabránit zavádění do akvária. Postupujte podle správných karanténních postupů, abyste udrželi vaše akvárium bez škůdců a patogenů. Karanting také pomáhá snížit dopravní stres a dovolí korálům aklimatizovat na chemii vody a světelné podmínky nalezené ve vašem hlavním systému. Ujistěte se, že všechny nové korály jsou v karanténě, dokud nejsou zbaveny jakéhokoli nežádoucího organismu a prokáže se dobré rozšíření a síly.

NEMOCNIČNÍ NÁDRŽ PRO RYBY (LÉČIVÁ NÁDRŽ)

Když se karanténní cisterny používají k léčení nemocných ryb, je někdy nazývána "nemocnicí" nebo cisterna. Odstranění nemocných ryb od hlavního obyvatelstva a jejich léčba v nemocniční nádrži má mnoho výhod. Nejvýznamnějším přínosem je prevence zbytečných léků. Mnoho léků má silné antibiotické vlastnosti a může mít nežádoucí účinek na poškození nebo ohrožení zdraví necílových druhů. Například okrasné bezobratlí jsou citlivé na léky na bázi mědi. Tyto léky by nikdy neměly být používány v akváriích, ve kterých se nacházejí žádoucí bezobratlí, zejména útesové akvária. Biologická filtrace může být také ovlivněna léky. Aby se minimalizoval stres a potenciální poškození celého systému akvárií, je rozumné zacházet pouze s postiženým v nemocniční nádrži.
Omezení užívání léků na nemocniční nádrže znamená také nutnost méně léků. Protože nemocniční tanky jsou obecně menší než hlavní akvárium, používáte méně léků. Kromě toho použití méně léků umožňuje lepší kontrolu a sledování dávkování. Použitím nemocničních nádrží k léčbě nejenže utratíte méně peněz na léky, ale také snížíte potenciál předávkování. Je rozumné mít dvě karanténní nádrže, pokud udržujete korály a ryby. Použijte jednu karanténní nádobu pro korály a druhou pro ryby. Exkluzivní použití dvou karanténních nádrží zabraňuje neúmyslnému poškození vašich korálů, zejména pokud používáte léky k léčbě nemocných ryb.

DŮLEŽITÉ Z KARANTÉNNÍ NÁDRŽE

Karanting je zásadní praxe, kterou by měli všichni akvaristé používat. Nicméně méně než 5% všech majitelů akvárií používá karanténní nádrže. Většina fanoušků nemá karanténní nádrž kvůli vnímaným nákladům a údržbě. Karanténová nádrž však nemusí být velká nebo nákladná. Jeho přínosy se mnohonásobně zaplatí. Vstoupit do praxe používání karanténní nádrže a bude těžké si představit, že pokračujete v koníčce bez jednoho. Pro optimální zdraví by měla být karanténní nádrž a zařízení dezinfikovány při použití. Mírné (2-5%) bělící roztok chloru funguje skvěle jako dezinfekční prostředek. Zkontrolujte, zda jsou všechny stopy chloru odstraněny před opětovným použitím. Sušení také zabíjí mnoho, ale ne všechny vodní patogeny.