Vše pro vaše zdraví...
+420 731 372 222
CS
Přihlášení

Chov a odchov Parmovce skvělého – Pterapogon kauderni

Nejvíce a nejlépe popsanou rybkou z mořských akvárií je asi parmovec skvělý – Pterapogon kauderni. Přesto se zde pro vás možná najdou nové, zajímavé informace.

 

Taxonomie

Říše:
Animalia
Kmen:
Chordata
Třída:
Actinopterygii
Řád:
Perciformes
Čeleď:
Apogonidae
Rod:
Pterapogon

Odborný popis

Parmovec skvělý (Pterapogon kauderni) anglicky Banggai Cardinal Fish což by se dalo volně přeložit jako ryba kardinál z Banggaiských ostrovů. Parmovec pterapogon kauderni, je tedy dle literatury endemit z teritoriálně malého útesu souostroví Banggai. Toto indonéské souostroví patří pod střední Sulawesi (indonésky Sulawesi Tengah).

Pterapogon kauderni se vyznačuje tím, že má relativně malou velikost populace, extremně omezenou oblast rozšíření – asi 5500 čtverečných km, z čehož obsazený prostor je jen asi 34 km čtverečných.

Pterapogon kauderni je v mnoha ohledech biologicky zajímavý až mimořádný. Druh má sociální systémy založené na skupinovém životě, přísném teritoriálním chování u samců a samiček, párovém dvoření a tření. Jedná se o paternální tlamovce, u nichž vypouští samec zhruba po třicetidenní inkubaci z tlamky „hotová“ mláďata, jež zůstávají na lokalitě, kde se narodila. Nejen, že parmovci skvělí nemají pelagické jikry jako většina korálových ryb, ale v jejich vývoji chybí také planktonní larvální fáze. Jinými slovy – v jejich ontogenezi chybí jakýkoli mechanismus zajišťující rozptyl mladých jedinců na velké ploše.
Podle odborného zkoumání DNA byla dokonce zjištěna genetická izolace jednotlivých subpopulací v rozsahu pouze několika km.

 

 Akvaristický popis

Přestože Pterapogon kauderni byl odborně popsán v roce 1933, tak pro mořskou akvaristiku byla tato nádherná rybka objevena teprve asi před 25 lety a okamžitě si získala mezi akvaristy nesmírnou popularitu, což ale znamenalo obrovský pokles populace tohoto druhu v jeho přirozeném prostředí.

Z pohledu mořského akvaristy se jedná o ideální druh – rybka je atraktivně zbarvená, ve vhodném společenství mírumilovná, vhodná do rifové nádrže, aktivní ve dne, a dokonce se i relativně snadno množí

Kvůli poměrně snadné larvální fázi vývoje jsou P. kauderni mnohdy oblíbeni jako gupky ve sladkovodní akvaristice. Nejen obrovská popularita s odpovídající poptávkou na akvaristickém trhu, ale i snadnost odchytu na otevřených stanovištích napovídá o množství odchycených a vyexportovaných jedinců, které se pohybuje až v sedmimístných číslech. Pro velmi omezenou možnost šíření, velký úbytek parmovců skvělých na přirozených stanovištích, relativně krátký životní cyklus (cca 5 let) a omezenou míru reprodukce (maximálně 170 exemplářů/rok), která nezajistí obnovu počtů ryb na přirozených stanovištích, byl parmovec P. kauderni v roce 2007 zařazen do červené knihy ohrožených druhů a v současnosti je z důvodu přísnější kontroly a regulace prováděných objemů obchodu zařazen i do CITES II.

Pohlavní dimorfismus je minimální a tak samce a samici lze rozeznat až po oddělení páru od skupiny.

Poznávacím znakem je, že pohlavně dospělá samice připravená ke tření je trochu plnější v bříšku. V případě, že samec již nosil snůšku, tak výraznou nápovědou může být ostřeji tvarovaná čelist.

Výhodou je, že počet, tvar a uspořádání bílých teček na bocích P. kauderni jsou individuálně specifické a tedy pro velmi zkušené pozorovatele lze podle nich vzájemně odlišit každého jedince ve skupině. Pouze u takto zkušených pozorovatelů lze doporučit produktivní chov ve skupině.

 

Geografické rozšíření

Pterapogon kauderni je vzácný druh s extrémně omezeným geografickým rozšířením a je původní endemit indonéského souostroví Banggai východně od ostrova Sulawesi (Celebes). Kromě toho ale dnes existují další populace – jedna žije ve velmi znečištěném prostředí přístavu ve městě Luwuk na východním pobřeží provincie Střední Sulawesi (její původ zatím zůstává nejasný), další v průlivu Lembeh u severovýchodní špičky ostrova v provincii Severní Sulawesi (populace vznikla z ryb, které uprchly ze „zásobních“ sítí akvaristických obchodníků) Já jsem sám pozoroval již v roce 2007 velkou populaci Pterpogon kauderni ve velmi znečistěné vodě potápěčské lokality Secrete bate u Bali (tzv. mud diving). Tato populace se nacházela především vázaná na ježovky diadema a to velmi „nahusto“ spolu s mnoha dalšími parmovci jako např. Apogon hartzfeldi, Apogon hoeveni, Apogon thermalis. Pro představu jak takové stanoviště vypadá, přikládám několik snímků:

Prostředí výskytu a ekologie

Banggai Cardinalfish se vyskytuje především v mělkých chráněných zátokách a přístavech, zejména na řasových „loukách“ s písčitými dny. Rozložení hloubky se obecně pohybuje v rozmezí 0,5 až 6 m, nejčastěji se však nachází mezi 1,5 a 2,5 m. Některé populace obývají velmi čisté vody v oblastech korálových útesů, zatímco jiné obývají i přístavy se špinavou vodou nebo temné zátoky s málo proudící vodou. Dle vědeckého bádání tento druh obývá z 51 % mělká stanoviště včetně korálových útesů, mořské louky (35 %), otevřené plochy písku a sutin (14 %). Nejčastěji je Pterapogon kauderni v klidných stanovištích na chráněné straně větších ostrovů, v chráněných  oblastech bez silného   a turbulentního proudění. Teploty vody v těchto stanovištích se pohybují od 28 °C do 35 °C.  Zřejmě vzhledem k omezené nabídce takovýchto stanovišť všechny velikostní třídy, včetně pářících párů, nosících samců a různých stupňů vývoje, se překrývají ve své distribuci; posun v používání lokalit není ani důsledkem rozdílných stravovacích stanovišť, ani konkurzní soutěže. Jelikož tento druh postrádá pelagickou larvální fázi, tak i rozplavávající se rybky vypuštěné samci se usazují přímo do rodičovského prostředí. Juvenilní jedinci žijí většinou ve spojení s mořskými travami, mořskými ježky, mořskými hvězdicemi, sasankami, měkkými korály a ostatními korálnatci. Dospělí se ukrývají mezi bodlinami mořských ježků, ale také mezi sasankami, korály, tvrdými korály, umělými stavbami jako jsou mola nebo podvodní železné sítě a konstrukce pro chov korálů.

Využívaní mořští žahavci jsou např. Actinodendron sp., Entacmaea quadricolor, Heteractis crispa, Macrodactyla doreensis, Stichodactyla haddoni a S. merteensis, Anacropora sp., Echinopora horrida, Goniopora sp., Heliofungia actiniformis, Montipora digitata, Seriotopora hystrix, Nephthea sp. a Millepora sp. Druhy „vhodných“ mořských ostenců jsou Diadema setosum, Tripneustes sp. nebo hvězdice Proteaster nodosus. Banggai Cardinalfishes se také teritoriálně spojuje s ponořenými kořeny mangrovů (Rhizophora sp.).