Vše pro vaše zdraví...
+420 731 372 222
CS
Přihlášení

Jak se starat o mořské akvárium

Každodenní péče o mořské akvárium je klíčem k úspěchu

Každý den:

Kontrola teploty vody (optimum pro akvárium s SPS korály je 23,5 - 24,5°C, nebo dle doporučení TRITON).
Kontrola zdravotního stavu ryb (Přijímají potravu? Nemají stažené ploutvičky? Nedýchají zrychleně? Nevyskytují se na ploutvičkách paraziti nebo nemají léze po těle?).
Kontrola stavu korálů - jestli se navzájem nepoškozují, případná nekróza tkáně, blednutí korálů, ztráta pigmentu…
Kontrola přepadů - ryby tam mohou skočit a uvíznout.
Kontrola funkčnosti odpěňovače a čištění sběrné nádoby (hlavy odpěňovače).
Kontrola hladiny vody ve filtraci - doplňování odparu se provádí vždy osmotickou vodou.
Kontrola funkčnosti techniky - čerpadel (včetně dostatečných průtoků), náplňových filtrů, osvětlení
Čištění hřebenů na přepadu a ve filtrační jímce.
Čištění magnetů na skla od písku a kamínků z důvodu zamezení poškrábání skel.
Čištění skel - zevnitř a poté i zvenčí.
Krmení ryb.
Krmení korálů (pokud není zautomatizováno).
Doplňování stopových prvků a makroprvků - v případě automatického dávkování vizuální kontrola správného denního úbytku tekutiny v nádobách.
Denní měření hodnot - pouze tam, kde nejsme dlouhodobě schopni odhadnout výsledky týdenního měření - např. KH.
V případě vzniku sinic - denní odsávání cyanobakterií z povrchu kamenů a dna, proudem vody z proudového čerpadla ofouknutí dekorace akvária a pročištění písku.

Každý týden:

Kontrola dávkovacích čerpadel, čištění jejich hadiček, případně jejich přenastavení dle naměřených hodnot.
Kontrola nádob na dávkování prvků (rovnoměrné dávkování Core7, doplněné nádoby…).
Kontrola kvality vody - testování KH, NO3, PO4, (Ca, Mg).
Kontrola hustoty vody (optimální hustota vody pro mořské akvárium s SPS korály je 1, 026 - 1, 027).
Odkalení dna akvária / dna řasového refugia, výměna vody dle potřeby (jednorázově max. 10%), nebo dle doporučení Triton testů. Výměna a doplnění odsáté vody se na rozdíl od doplňování odparu provádí vodou nasolenou na požadovanou hustotu v akváriu. Nejlépe po nasolení nechat vodu před použitím odstát min. 24 hod., nejlépe týden.
Likvidace škůdců - skelné sasanky, ploštěnky
Desinfekce pracovního nádobí savem.

Každý měsíc:

Kalibrace používaných měřících zařízení a zaslání Triton testů ICP + N-DOC.
Dorovnávání hodnot mikroprvků a makroprvků na základě testování ICP testu Triton a doporučení N-DOC testu.

Každých 6 měsíců:

Rozdělání všech čerpadel a jiné techniky s následným i chemickým čištěním od vápenatých usazenin. (Někteří výrobci čerpadel doporučují i 1x měsíčně).
Kontrola oxidace kontaktů, základních desek a spojů u světel aj. techniky, případně jejich ošetření.
Pozor pro zásahy do elektro zařízení musí být odborně způsobilá osoba).
Výměna trubic v UV sterilizátoru.
Výměna zářivek v akvarijním osvětlení a osvětlení refugia (pokud máte zářivkové tělesa).
Kontrola hadic k čerpadlům a jejich pravidelná výměna.
Čištění destiček ozonizátorů, kontrola hadiček a jejich pravidelná výměna.
Kontrola jednotlivých filtrů reverzní osmózy a výměna filtrů dle potřeby.

Výměna vody v mořském akváriu

Jednou týdně při odkalení provádíme výměnu vody.
Nejlépe 5 dní dopředu nachystáme nasolenou vodu: Napustíme vodu z reverzní osmózy do určeného sudu a ohřejeme ji na stejnou teplotu, jako má voda v akváriu cca 23 °C. Poté přidáme akvarijní sůl. Vše řádně promícháme čerpadlem a udržujeme teplotu.
Po odkalení tuto vodu použijeme jako náhradu za odebranou vodu - přečerpáme potřebné množství do filtrační jímky.
Přeměříme hustotu vody v akváriu.
V případě že je hustota nižší, tak je potřeba odpařenou vodu doplňovat vodou nasolenou namísto osmotické a postupně zahustit na optimální hodnotu.
Pokud je hustota vyšší, tak je potřeba vodu naředit osmotickou vodou bez soli - nikdy ji však nelít přímo do akvária nebo refugia.

Čerpadla nikdy nesmí být zapnutá, když ve filtrační nádrži není dostatečný objem vody!
Minimálně jednou měsíčně nebo častěji na základě zjištěných hodnot měníme aktivní uhlí v náplňovém filtru.
Dle potřeby je důležité se starat o různé filtrační materiály: proplach (v mořské vodě) nebo výměna filtrační pěny - bioakvacitu, filtrační makro vaty, BactoBallsů, pelet nebo náhradní role navíjecího filtru.
Výměna železitého nebo hliníkového odstraňovače fosfátů v náplňovém filtru se vždy určuje až na základě naměřených hodnot (nebo dle doporučení Triton testů ICP a N-DOC).
Vyvážený poměr dusíku, uhlíku a fosforu je vhodné udržovat dlouhodobě (pomocí testu Triton N-DOC), aby nevznikaly problémy se sinicí, řasami a nekrózou tkáně korálů.
Pro odborný přístup založený na Triton měření je vhodné regulovat např. i krmení ryb a korálů nebo dávkování bakterií a výživy pro bakterie. Tyto faktory mohou ovlivňovat naměřené vodní parametry v organickém testování!