Vše pro vaše zdraví...
+420 731 372 222
CS
Přihlášení

Jak se starat o mořské akvárium

Každodenní péče o mořské akvárium je klíčem k úspěchu

Každý den:

 • Kontrola teploty vody (optimum pro akvárium s SPS korály je 23,5–24,5 °C, nebo dle doporučení TRITON).
 • Kontrola zdravotního stavu ryb (Přijímají potravu? Nemají stažené ploutvičky? Nedýchají zrychleně? Nevyskytují se na ploutvičkách paraziti nebo nemají léze po těle?).
 • Kontrola stavu korálů – jestli se navzájem nepoškozují, případná nekróza tkáně, blednutí korálů, ztráta pigmentu…
 • Kontrola přepadů – ryby tam mohou skočit a uvíznout.
 • Kontrola funkčnosti odpěňovače a čištění sběrné nádoby (hlavy odpěňovače).
 • Kontrola hladiny vody ve filtraci – doplňování odparu se provádí vždy osmotickou vodou.
 • Kontrola funkčnosti techniky – čerpadel (včetně dostatečných průtoků), náplňových filtrů, osvětlení
 • Čištění hřebenů na přepadu a ve filtrační jímce.
 • Čištění magnetů na skla od písku a kamínků z důvodu zamezení poškrábání skel.
 • Čištění skel – zevnitř a poté i zvenčí.
 • Krmení ryb.
 • Krmení korálů (pokud není zautomatizováno).
 • Doplňování stopových prvků a makroprvků – v případě automatického dávkování vizuální kontrola správného denního úbytku tekutiny v nádobách.
 • Denní měření hodnot – pouze tam, kde nejsme dlouhodobě schopni odhadnout výsledky týdenního měření – např. KH.
 • V případě vzniku sinic – denní odsávání cyanobakterií z povrchu kamenů a dna, proudem vody z proudového čerpadla ofouknutí dekorace akvária a pročištění písku.

Každý týden:

 • Kontrola dávkovacích čerpadel, čištění jejich hadiček, případně jejich přenastavení dle naměřených hodnot.
 • Kontrola nádob na dávkování prvků (rovnoměrné dávkování Core7, doplněné nádoby…).
 • Kontrola kvality vody – testování KH, NO3, PO4, (Ca, Mg).
 • Kontrola hustoty vody (optimální hustota vody pro mořské akvárium s SPS korály je 1, 026–1, 027).
 • Odkalení dna akvária / dna řasového refugia, výměna vody dle potřeby (jednorázově max. 10 %), nebo dle doporučení Triton testů. Výměna a doplnění odsáté vody se na rozdíl od doplňování odparu provádí vodou nasolenou na požadovanou hustotu v akváriu. Nejlépe po nasolení nechat vodu před použitím odstát min. 24 hod., nejlépe týden.
 • Likvidace škůdců – skelné sasanky, ploštěnky
 • Desinfekce pracovního nádobí savem.

Každý měsíc:

 • Kalibrace používaných měřících zařízení a zaslání Triton testů ICP + N-DOC.
 • Dorovnávání hodnot mikroprvků a makroprvků na základě testování ICP testu Triton a doporučení N-DOC testu.

Každých 6 měsíců:

 • Rozdělání všech čerpadel a jiné techniky s následným i chemickým čištěním od vápenatých usazenin. (Někteří výrobci čerpadel doporučují i 1× měsíčně).
 • Kontrola oxidace kontaktů, základních desek a spojů u světel aj. techniky, případně jejich ošetření.
 • Pozor pro zásahy do elektro zařízení musí být odborně způsobilá osoba).
 • Výměna trubic v UV sterilizátoru.
 • Výměna zářivek v akvarijním osvětlení a osvětlení refugia (pokud máte zářivkové tělesa).
 • Kontrola hadic k čerpadlům a jejich pravidelná výměna.
 • Čištění destiček ozonizátorů, kontrola hadiček a jejich pravidelná výměna.
 • Kontrola jednotlivých filtrů reverzní osmózy a výměna filtrů dle potřeby.

Výměna vody v mořském akváriu

 • Jednou týdně při odkalení provádíme výměnu vody.
 • Nejlépe 5 dní dopředu nachystáme nasolenou vodu: Napustíme vodu z reverzní osmózy do určeného sudu a ohřejeme ji na stejnou teplotu, jako má voda v akváriu cca 23 °C. Poté přidáme akvarijní sůl. Vše řádně promícháme čerpadlem a udržujeme teplotu.
 • Po odkalení tuto vodu použijeme jako náhradu za odebranou vodu – přečerpáme potřebné množství do filtrační jímky.
 • Přeměříme hustotu vody v akváriu.
 • V případě že je hustota nižší, tak je potřeba odpařenou vodu doplňovat vodou nasolenou namísto osmotické a postupně zahustit na optimální hodnotu.
 • Pokud je hustota vyšší, tak je potřeba vodu naředit osmotickou vodou bez soli – nikdy ji však nelít přímo do akvária nebo refugia.

 • Čerpadla nikdy nesmí být zapnutá, když ve filtrační nádrži není dostatečný objem vody!
 • Minimálně jednou měsíčně nebo častěji na základě zjištěných hodnot měníme aktivní uhlí v náplňovém filtru.
 • Dle potřeby je důležité se starat o různé filtrační materiály: proplach (v mořské vodě) nebo výměna filtrační pěny – bioakvacitu, filtrační makro vaty, BactoBallsů, pelet nebo náhradní role navíjecího filtru.
 • Výměna železitého nebo hliníkového odstraňovače fosfátů v náplňovém filtru se vždy určuje až na základě naměřených hodnot (nebo dle doporučení Triton testů ICP a N-DOC).
 • Vyvážený poměr dusíku, uhlíku a fosforu je vhodné udržovat dlouhodobě (pomocí testu Triton N-DOC), aby nevznikaly problémy se sinicí, řasami a nekrózou tkáně korálů.
 • Pro odborný přístup založený na Triton měření je vhodné regulovat např. i krmení ryb a korálů nebo dávkování bakterií a výživy pro bakterie. Tyto faktory mohou ovlivňovat naměřené vodní parametry v organickém testování!