Profesionální testy TROPIC MARIN® NO2/NO3 - mořská & sladká voda

Pro přesné stanovení koncentrace dusitanů a dusičnanů.

Dusičnanové ionty (NO3-) jsou tvořeny z amonia (NH4+), jako konečný produkt procesu nitrifikace. Dusičnan (NO2-), který je vysoce toxický zejména pro sladkovodní ryby, se vyrábí v první fázi bakteriálního procesu. Pokud proces nitrifikace funguje, v druhém stupni se dusitany převedou na relativně netoxický dusičnan. Zvýšené hladiny dusitanů nad 0,05 mg /l se obvykle nacházejí v nádržích, které jsou ve fázi dozrávání nebo v nádržích s dusičnanovými filtry.

Dusičnany ovlivňují kvalitu vody v akváriu: Vyšší koncentrace dusičnanů v akváriích s mořskou vodou nakonec zabrání růstu měkkých korálů. Růst řas je často výsledkem vysoké hladiny dusičnanů v akváriu. Některá útesová akvária mají extrémně nízké nutriční podmínky -    v takových případech se mohou vyskytnout nedostatky dusičnanů. Proto by měla být koncentrace dusičnanů v akváriové vodě pravidelně testována. Doporučuje se udržovat koncentraci dusičnanů ve sladkovodních akváriích pod 50 mg /l, zatímco koncentrace v mořských vodách nesmí překročit 20 mg /l. Při chovu tvrdých korálů je cílem udržovat koncentraci dusičnanů pod 10 mg /l. Dolní hranice pro dusičnany závisí na obecných podmínkách v akváriu.

S Tropic Marin ® Nitrite/Nitrate - Professional test může být koncentrace dusitanů a dusičnanů stanovena s mimořádně vysokou přesností v nízkém rozmezí koncentrací mezi 0 a 1 mg /l na dusitan a mezi 0 - 20 mg /l pro dusičnan.

Výhody:

  • rozsah měření: NO2 0 - 1,0 mg /l
  • rozsah měření: NO3 0 - 20 mg /l
  • přesnost: NO2 0,002 mg /l
  • přesnost: NO3 0,05 mg /l
  • pro stanovení koncentrace dusitanu a dusičnanu v akváriích
  • vč. srovnávacích a fosfátových standardů pro kontrolu funkčnosti a trvanlivosti zkušebních činidel              
  • pro přibližně 50 aplikací

Další informace k produktu včetně návodu naleznete v souborech ke stažení.

 

Mohlo by Vás zajímat