Testy Salifert – Calcium Profi-Test

Test na zjištění hodnoty vápníku

  • Test je možné použít pro mořská i sladkovodní akvária.


Upozornění:

  • Činidlo Ca-2 může způsobit podráždění očí a kůže, v případě zasažení očí, vypláchněte neprodleně oči proudem vody a vyhledejte lékaře.
  • Uchovávejte mimo dosah dětí!


Návod k použití

1) Pomocí stříkačky vstříkněte 2 ml testované vody do přiložené testovací nádobky. (Pro nižší rozlišení a možnost provést více testů přidejte 1 ml místo 2 ml.)

2) Přidejte jednu zarovnanou lžičku prášku Ca-1 (lžička je součástí balení). (Pro variantu nižšího rozlišení cca 1 lžičky.) Nemíchejte.

3) Nasaďte pevně plastovou špičku na 1ml stříkačku a ponořte ji do činidla Ca-2. Natahujte do stříkačky činidlo Ca-2, dokud není spodní část černého kroužku na pístu stříkačky přesně na značce 1ml. Ujistěte se, že během natahování je plastová špička stále ponořena v činidle Ca-2, abyste zamezili nasátí vzduchových bublin místo tekutiny. Vzduchová vrstva mezi tekutinou a pístem stříkačky je normální a neovlivní výsledek testování. Jedná se vzduch, který se nacházel mezi koncem plastové špičky a pístem stříkačky na začátku natahování.

4)Přidejte 0,6 ml činidla najednou (spodní konec pístu po značku 0,4 ml). Krouživým pohybem po dobu 5 sekund. Barva by nyní měla být růžová Pro režim s nízkým rozlišením 0,3 ml (dolní konec pístu na značce 0,7 ml).
Pokračujte přidáváním Ca-2 po kapkách do vody ve zkumavce. Krouživým pohybem po každé kapce sekundu nebo dvě. Pokračujte v tom, dokud se barva nezmění z růžové na modrou. Jakmile se barva změní na oranžovou, budete potřebovat 1 - 2 kapky, abyste získali modrou barvu.
Tip: Pokud znáte potřebné množství Ca-2, přidejte až 80% všech najednou (ale vždy nejméně 0,6 ml nebo 0,3 ml pro režim s nízkým rozlišením), krouživým pohybem po dobu 5 sekund a poté pokračujte přidáním po kapkách. To umožní rychlejší testování.

 

5) Otočte stříkačku plastovou špičkou nahoru a přečtěte pozici horní části černého kroužku na pístu stříkačky. Každá jednotka odpovídá 0,01 ml. Obsah vápníku zjistíte buď přímo z tabulky (v případě že jste volili variantu s nižším rozlišením, násobte zjištěnou hodnotu z tabulky dvěma) nebo použitím následujícího vzorce: Ca v mg/l = (1 - zjištěná hodnota z bodu 6) × 500.
V případě že jste volili variantu s nižším rozlišením, násobte výsledek dvěma.

  • Přírodní mořská voda má obsah vápníku mezi 425–450 mg/l. Tato koncentrace je odvislá od salinity.
  • Obsah vápníku můžete zvýšit například pomocí přípravků Salifert Coral Calcium nebo Bio-Calcium od firmy Tropic Marin.

Výrobce Salifert
Sortiment Testy a měření

Mohlo by Vás zajímat

Kód 11033-0520-11
Skladem