Testy Salifert – Calcium Profi-Test

Popis

Test na zjištění hodnoty vápníku

  • Test je možné použít pro mořská i sladkovodní akvária.


Upozornění:

  • Činidlo Ca-2 může způsobit podráždění očí a kůže, v případě zasažení očí, vypláchněte neprodleně oči proudem vody a vyhledejte lékaře.
  • Uchovávejte mimo dosah dětí!


Návod k použití

1) Pomocí stříkačky vstříkněte 2 ml testované vody do přiložené testovací nádobky. (Pro nižší rozlišení a možnost provést více testů přidejte 1 ml místo 2 ml.)

2) Přidejte jednu zarovnanou lžičku prášku Ca-1 (lžička je součástí balení). (Pro variantu nižšího rozlišení cca 1/2 lžičky.) Nemíchejte.

3) Nasaďte pevně plastovou špičku na 1ml stříkačku a ponořte ji do činidla Ca-2. Natahujte do stříkačky činidlo Ca-2, dokud není spodní část černého kroužku na pístu stříkačky přesně na značce 1 ml. Ujistěte se, že během natahování je plastová špička stále ponořena v činidle Ca-2, abyste zamezili nasátí vzduchových bublin místo tekutiny. Vzduchová vrstva mezi tekutinou a pístem stříkačky je normální a neovlivní výsledek testování. Jedná se vzduch, který se nacházel mezi koncem plastové špičky a pístem stříkačky na začátku natahování.

4) Přidejte 0,6 ml činidla Ca-2 najednou (spodní konec pístu na značku 0,4 ml).  Míchejte 5 sekund.  Nyní by měla být barva růžová. Pro režim s nízkým rozlišením 0,3 ml (spodní konec pístu na značce 0,7 ml). 

Pokračujte přidáváním činidla Ca-2 po kapkách z 1ml stříkačky do testovací nádobky, kapejte tak dlouho, dokud se barva v testovací nádobce nezmění z růžovo-červené na čistě modrou barvu. Po přidání každé kapky lehce testovací nádobkou 1–2 sekundy kružte.

Tip: Pokud přibližně znáte potřebné množství Ca-2, přidejte jej až 80 % najednou (vždy však alespoň 0,6 ml nebo 0,3 ml pro režim s nízkým rozlišením), 5 sekund kružte a poté pokračujte  přidávání po kapkách. To umožní rychlejší testování. 

5) Otočte stříkačku plastovou špičkou nahoru a přečtěte pozici nyní horní části černého kroužku na pístu stříkačky. Každá jednotka odpovídá 0,01 ml.

Obsah vápníku zjistíte buď přímo z tabulky (v případě že jste volili variantu s nižším rozlišením, násobte zjištěnou hodnotu z tabulky dvěma).

  • Přírodní mořská voda má obsah vápníku mezi 415–450 mg/l. Tato koncentrace je odvislá od salinity.
  • Obsah vápníku můžete zvýšit například pomocí přípravků Salifert Coral Calcium nebo Bio-Calcium od firmy Tropic Marin.

Parametry

Výrobce Salifert
Sortiment Testy a měření

Recenze / Zkušenosti

Mohlo by vás zajímat

Kód 11033-0520-11
Skladem