Testy Salifert - Calcium Profi-Test

Test na zjištění hodnoty vápníku

  • Test je možné použít pro mořská i sladkovodní akvária.


Upozornění:

  • Činidlo Ca-2 může způsobit podráždění očí a kůže, v případě zasažení očí, vypláchněte neprodleně oči proudem vody a vyhledejte lékaře.
  • Uchovávejte mimo dosah dětí!


Návod k použití

1) Pomocí stříkačky vstříkněte 2 ml testované vody do přiložené testovací nádobky. (Pro nižší rozlišení a možnost provést více testů přidejte 1 ml místo 2 ml.)

2) Přidejte jednu zarovnanou lžičku prášku Ca-1 (lžička je součástí balení). (Pro variantu nižšího rozlišení cca 1 lžičky.) Nemíchejte.

3) Přidejte 10 kapek činidla Ca-2 (pro variantu nižšího rozlišení 5 kapek). Jemně kružte testovací nádobkou po dobu 10 sekund (neprotřepávejte).

4) Nasaďte pevně plastovou špičku na 1ml stříkačku a ponořte ji do činidla Ca-3. Natahujte do stříkačky činidlo Ca-3, dokud není spodní část černého kroužku na pístu stříkačky přesně na značce 1ml. Ujistěte se, že během natahování je plastová špička stále ponořena v činidle Ca-3, abyste zamezili nasátí vzduchových bublin místo tekutiny. Vzduchová vrstva mezi tekutinou a pístem stříkačky je normální a neovlivní výsledek testování. Jedná se vzduch, který se nacházel mezi koncem plastové špičky a pístem stříkačky na začátku natahování.

5) Začněte po kapkách přidávat činidlo Ca-3 z 1 ml stříkačky do testovací nádobky, přidávejte tak dlouho, dokud se barva v testovací nádobce nezmění z růžovo-červené na čistě modrou barvu. Po přidání každé kapky lehce testovací nádobkou 1–2 sekundy kružte.

6) Otočte stříkačku plastovou špičkou nahoru a přečtěte pozici horní části černého kroužku na pístu stříkačky. Každá jednotka odpovídá 0,01 ml. Obsah vápníku zjistíte buď přímo z tabulky (v případě že jste volili variantu s nižším rozlišením, násobte zjištěnou hodnotu z tabulky dvěma) nebo použitím následujícího vzorce: Ca v mg/l = (1 - zjištěná hodnota z bodu 6) × 500.
V případě že jste volili variantu s nižším rozlišením, násobte výsledek dvěma.

  • Přírodní mořská voda má obsah vápníku mezi 425–450 mg/l. Tato koncentrace je odvislá od salinity.
  • Obsah vápníku můžete zvýšit například pomocí přípravků Salifert Coral Calcium nebo Bio-Calcium od firmy Tropic Marin.

Výrobce Salifert
Sortiment Testy a měření

Mohlo by Vás zajímat