Testy Salifert – Phosphate Profi-Test

Popis

Test na zjištění hodnoty fosfátů

  • mořská akvária
  • voda z vodovodního řádu, reverzní osmóza, deionizovanoá voda
  • zahradní jezírka
  • sladkovodní akvária


V případě, že testovaná voda má uhličitanovou tvrdost vyšší než 20 dKH (alkalita nad 7 meq/l), může mít analýza chybné výsledky.

Správná hodnota uhličitanové tvrdosti je za normálních podmínek pod výše uvedenou hodnotou.


Upozornění

X Dráždivé! Činidlo PO4-1 obsahuje < 3.5 % kyseliny chlorovodíkové (HCl).

R36/37/38: Dráždí oči, dýchací ústrojí a pokožku.

S26: Pokud dojde k zasažení očí, vypláchněte je okamžitě proudem vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Chraňte před dětmi, uchovávejte mimo jejich dosah!

Není určeno ke konzumaci!


Návod k použití

1) Pomocí přiložené stříkačky vstříkněte 10 ml testované vody do testovací nádobky.

2) Přidejte 4 kapky činidla PO4-1 a kružte testovací nádobkou po dobu asi 10 sekund.

3) Dále do testovací nádobky přidejte 1 zarovnanou lžičku prášku PO4-2 a jemně kružte testovací nádobkou po dobu asi 30 sekund.

4) Otevřenou testovací nádobku postavte na bílou část přiložené barevné škály a srovnávejte shodnost barev pohledem shora. Přečtěte odpovídající obsah fosfátů. Odpovídá-li odstín roztoku odstínu mezi dvěma odstíny na barevné škále, pak také obsah fosfátů je roven hodnotě mezi těmito dvěma hodnotami.

Hodnoty obsahu fosfátů jsou dány v mg/l.

Jestliže preferujete čtení hodnot fosforečnanového fosforu v mg/l, pak vydělte zjištěné hodnoty koeficientem 3, nebo využijte níže uvedenou tabulku.

 

Fosfáty/Fosforečnany (v mg/l) 0,03 (dobré) = Fosforečnanový fosfor (v mg/l) 0,01

Fosfáty/Fosforečnany (v mg/l) 0,10 (kritické) = Fosforečnanový fosfor (v mg/l) 0,03

Fosfáty/Fosforečnany (v mg/l) 0,25 (zpomalený růst korálů) = Fosforečnanový fosfor (v mg/l) 0,08

Fosfáty/Fosforečnany (v mg/l) 0,50 = Fosforečnanový fosfor (v mg/l) 0,17

Fosfáty/Fosforečnany (v mg/l) 1,00 = Fosforečnanový fosfor (v mg/l) 0,33

Fosfáty/Fosforečnany (v mg/l) 3,00 = Fosforečnanový fosfor (v mg/l) 1,00


Vyšší citlivost

Požadujete-li vyšší citlivost měření, pak zdvojnásobte množství testované vody a přidávaných činidel. Hodnoty na stupnici je poté nutno vydělit dvěma.

 

Parametry

Výrobce Salifert
Sortiment Testy a měření

Recenze / Zkušenosti

Mohlo by vás zajímat

Kód 15141-0035-11
Skladem