Aquarium Systems NP Biopellets, Bio pelety 1000ml na snížení N a P

Biopepety na snížení dusičnanů (NO3) a fosfátů (PO4).

Filtrování pomocí NP biopellet je probiotická metoda, při níž díky heterotrofním mořským bakteriím dochází nitrifikací a denitrifikací k růstu biomasy za přítomnosti zdroje organického uhlíku. NP Biopellets od Aquarium Systems umožňují cílené odbourávání dusičnanů a fosfátů v akváriích s mořskou vodou.

  • Složení je ze 100% biologicky rozložitelných polymerů, jsou zároveň podporou kolonizace a zdrojem výživy pro bakterie určené k degradaci dusičnanů a fosfátů.
  • Bakterie používají NP Biopellety jako zdroj uhlíku (zdroj energie) a dusičnany s fosfáty ve vodě v akváriu jako zdroj dusíku a fosfátů. Odpady NO3 a PO4 se tak převedou na mikrobiální biomasu extrahovanou z akvária odpěňovačem.
  • Odpady vzniklé při této přeměně poskytují dodatečný zdroj výživy (bakteriální plankton) pro filtrátory (korály, houby atd.).
  • Biopelety musí být používány v reaktoru – fluidním filtru.
  • V závislosti na průtoku vody v reaktoru je možné se zaměřit buď na degradaci fosfátů (rychlý průtok) nebo na dusičnany (pomalý průtok).

Dávkování:

  • 50 ml / 100 l akvarijní vody
Výrobce Aquarium Systems
Sortiment Filtrační materiály

Mohlo by Vás zajímat