Vše pro vaše zdraví...
+420 731 372 222
CS
Přihlášení

Ozonizátor Sander Certizon

Generátor ozonu CERTIZON

Ozonizer Sander Certizon

Produkuje ozon a vytváří tak průzračné zdravé vodní prostředí

Ozonizer Sander Certizon zvyšuje výkon odpěňovačů a biologických filtrů. Vytváří průzračné a zdravé vodní prostředí. Snižuje množství choroboplodných zárodků ve vodě, zátěž dusičnanem (NO3), dusitanem (NO2) a čpavkem (NH3). Zvyšuje redoxní potenciál a obsah kyslíku.

S čím vám mohou generátory ozónu Sander Cetrizon pomoci:

 • zvyšují výkonnost odpěňovače a biologické filtrace
 • udržují křišťálově čistou, průzračnou a zdravou vodu
 • znatelně snižují zatížení dusičnany, dusitany a čpavkem
 • zvyšují redoxní potenciál a obsah kyslíku ve vodě
 • snižují množství choroboplodných zárodků
 • ničí patogenní mikroorganizmy
 • omezují růst nežádoucích řas
 • odbourávají žluté zabarvení vody a další škodlivé látky 
 • rozkládají organické látky, které vodu zbarvují a podporují růst řas
 • produkují ozon O3 s velmi vysokou oxidační schopností
 • možné použití je např. pro mořská akvária, sladkovodní akvária, zahradní jezírka...
 • vhodné pro provoz:
     - s okolním vzduchem (vlhkost do 50 %)
     - s vysoušeným vzduchem
     - s kyslíkem
   

Umístění a připojení

A) Na svislou stěnu – na zadní straně generátoru ozónu (též ozónovače) jsou dva otvory pro upevnění zařízení na svislou stěnu; otvory mohou být připojeny šrouby upevněnými ve zdi; ozónovač musí být umístěn nad vodní hladinou tak, aby se voda nemohla vlévat zpět do zařízení, a to i v případě vypnutí zdroje napájení.

B) Instalace uvnitř technické místnosti – ozónovač může být umístěn v technické místnosti v případě, že se zde nachází dostatečná zásoba vzduchu; jednotka může být taktéž umístěna na rovný pevný povrch, zavěšený na zdi či uvnitř technické místnosti za předpokladu, že je vždy zajištěno dostatečné proudění čerstvého vzduchu, aby nedošlo k přehřátí.

Připojení ozónovače použitím odpěňovače

 • Ozónovač má na přední straně dvě vzduchové trubice k připojení; levý konektor je připojen se vzduchovou trubicí, která vede ke vzduchové pumpě; pravý konektor ozónovače je připojen k odpěňovači, který je naplněn malými dřevěnými dílky, mezi kterými proudí vzduch.

Alternativa: nastavení ozónovače při použití odpěňovače napojeného na vstřikovací trysku

 • Připojte vstřikovací trysku s konektorem ozónovače; vzduch je automaticky nasán do ozónovače; levý vzduchový konektor zůstává prázdný.

Provoz generátoru ozónu (též ozónovač)

 • Umístěte ozónovač a zdroj napájení na suché místo; zastrčte 12V napájecí konektor do ozónovací zásuvky; výkon ozónovače může být upraven kontrolním tlačítkem; pro 100 litrů mořské vody potřebujete asi 10 mg ozónu; pro 100 litrů sladké vody okolo 5 mℓ .
 • Zastrčte napájecí šňůru do zásuvky; ozónová lampa se rozsvítí pouze na začátku výroby ozónu a to tedy značí, že jednotka je v provozu; je jednodušší mít výkon nastavený na 100 %.
 • K určení přesného množství potřebného ozónu použijte Sander Redox potenciální měření a regulační jednotku, která může být připojena k ozónovači; Redox potenciál měření a regulační jednotka mohou být použity k otočení ozónovače do polohy on/off automaticky. Ozónovač může být upraven pro plný výkon zároveň s užitím Redox jednotky.
 • Před prvním použitím doporučujeme zvyšovat množství ozónu postupně a to během prvních 14 dnů, čímž se akvárium může přizpůsobovat zlepšování kvality vody.

Čistění a údržba ozonizátorů

 • Výkon ozónovače může klesat z důvodu prašného, znečištěného či vlhkého vzduchu; v případě znečištěného vzduchu je nutno otevřít a vyčistit zanešené části; výrobce doporučuje výměnu jednotky, pokud se často zanáší a je v provozu, a to každých 3 až 6 týdnů.

Samotné čištění – postup

 • Odpojte přívodní napájecí kabel a vytáhněte ozónovač ze zásuvky; odšroubujte 4 šroubky; zvedněte víčko a opatrně otřete keramické a titanové destičky čistým hadříkem; následně připojte ozńovací prvek a do kříže utáhněte jednotlivé šroubky; následně připojte přívodní kabel k ozónovači.

Rušení

 • Výkon ozónovače může být rušen vodou či špínou, jež prostupují do generátoru ozónovače; vytáhněte přívodní kabel, profoukněte vzduchovou pistolí skrze generátor, abyste se zbavili vody a vyčistěte dle návodu výše; pokud rušení trvá i po vyčištění, zašlete ozónovač ke kontrole prodejci.

produkty