Ballingovy sole - DIY Magnesium Increaser Salt MgCl2 Hexahydrate, TRITON kvalita, 4000 g

Vysoce čistý chlorid horečnatý hexahydrát (MgCl2·6H2O) pro navýšení obsahu hořčíku.

Hořčík představuje třetí nejdůležitější prvek ve složení mořské vody. Je nezbytný pro mnoho biologických procesů, jako je fotosyntéza a buněčné dělení. Tvoří základ pro kalcifikaci korpusového skeletu SPS/LPS korálů. Dostatečné zásobování hořčíkem je stejně jako u vápníku základem pro dobrý růst a tvorbu inkrustujících řas tvořících korálový útes. Bez hořčíku není možné v mořských akváriích udržet správné koncentrace vápníku a alkality. Je to v zásadě tzv. pufr mezi vápníkem a alkalitou.

Chlorid horečnatý hexahydrát je balen za použití nejčistších surovin, testovaných a kontrolovaných v laboratoři TRITON Lab.

  • 8,4 g / 100 l mořské vody zvyšuje hořčík o 10 mg/l.

  • Otestujte hodnotu hořčíku akvarijní vody a vypočtěte množství chloridu potřebného k dávkování do akvária.

  • Rozpusťte jej v RODI vodě.

  • Po úplném rozpuštění pomalu nalejte roztok do oblasti s vysokým průtokem ve filtrační jímce.

  • Počkejte několik hodin a otestujte hodnotu Mg v nádrži.

  • Optimální koncentrace hořčíku je 1370 mg/l.

Podrobnější informace naleznete v souborech ke stažení.

Výpočet dávkování

Rozdělení TRITON Základní prvky
Výrobce Triton