Ballingovy sole - chlorid hořečnatý hexahydrát, TRITON kvalita, 4000g

Vysoce čistý chlorid horečnatý hexahydrát (MgCl2.6H2O) pro navýšení obsahu hořčíku.

Hořčík představuje třetí nejdůležitější prvek ve složení mořské vody. Je nezbytný pro mnoho biologických procesů, jako je fotosyntéza a buněčné dělení. Tvoří základ pro kalcifikaci korpusového skeletu SPS/LPS korálů. Dostatečné zásobování hořčíkem je stejně jako u vápníku základem pro dobrý růst a tvorbu inkrustujících řas tvořících korálový útes. Bez hořčíku není možné v mořských akváriích udržet správné koncentrace vápníku a alkality. Je to v zásadě tzv. pufr mezi vápníkem a alkalitou.

Chlorid horečnatý hexahydrát je balen za použití nejčistších surovin, testovaných a kontrolovaných v laboratoři TRITON Lab.

  • 8,4 g / 100 l mořské vody zvyšuje hořčík o 10 mg / l.

  • Otestujte hodnotu hořčíku akvarijní vody a vypočtěte množství chloridu potřebného k dávkování do akvária.

  • Rozpusťte jej v RODI vodě.

  • Po úplném rozpuštění pomalu nalejte roztok do oblasti s vysokým průtokem ve filtrační jímce.

  • Počkejte několik hodin a otestujte hodnotu Mg v nádrži.

  • Optimální koncentrace hořčíku je 1370 mg/l.

Podrobnější informace naleznete v souborech ke stažení.

Výpočet dávkování

Rozdělení TRITON Základní prvky
Výrobce Triton