Testy Salifert - Ammonia Profi-Test (NH3,NH4)

Test na zjištění přítomnosti čpavku.

  • Test je možné použít pro mořská i sladkovodní akvária.

Varování:

Udržujte mimo dosah dětí!

Dráždivý a zdravý škodlivý.

Činidlo NH3 je dráždivé a škodlivé, obsahuje min 2 % NaOH min 0,1 % Hg2CI2 a Hg2I2:

  • drážní oči a kůži
  • zdraví nebezpečný při vdechnutí, kontaktu s kůží a požití
  • udržujte uzamčené mimo dosah dětí
  • udržujte mimo dosah potravin, pití a krmiva pro zvířata
  • v případě kontaktu s očima okamžitě vypláchněte a vyhledejte lékaře
  • používejte rukavice a ochranné prostředky na oči či celý obličej
  • v případě nevolnosti, požití nebo zasažení vyhledejte lékaře


Návod k použití:

1) Pomocí 2ml stříkačky vstříkněte 2 ml testované vody do přiložené testovací nádobky.

2) Naplňte 1ml stříkačku 1 ml činidla NH3.

3) Aplikujte 0,5 ml do testovací nádobky a jemně kružte po dobu 30 vteřin. Přidejte zbylých 0,5 ml a kružte 10 vteřin. Odstavte na 3 minuty.

4) Jemně zakružte nádobkou po dobu 5 vteřin. Přidržte nádobku před sebou, porovnejte pohledem z boku s barevným spektrem, které přidržujte za nádobkou. Ujistěte se, že bílá část barevného spektra je umístěna za tekutinou v nádobce. Hodnoty barevného spektra jsou uvedeny v mg/l celkového amoniaku (NH3 + HN4+).

Mohlo by Vás zajímat