Testy Salifert – Silicate Profi-Test

Popis

Test na zjištění hodnoty křemičitanů

  • voda z vodovodu (případně z RO nebo deionizovaná)
  • mořská akvária
  • sladkovodní akvária
  • zahradní jezírka


Karbonátová tvrdost nad 20 mg/l může být příčinou chybného výsledku.

To odpovídá alkalitě 7 mg/l.

Normální karbonátová tvrdost je pod výše uvedenými hodnotami.


Upozornění

Testy vždy skladujte mimo dosah dětí!

V případě kontaktu s očima je ihned vypláchněte větším množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Není určeno pro konzumaci.


Návod k použití

1) Pomocí injekční stříkačky vstříkněte 1 ml testované vody do kyvety.

2) Přidejte do kyvety 4 kapky činidla Si-1 kružte s kyvetou po dobu asi 10 sekund. Vyčkejte 5 min.

3) Přidejte 4 kapky činidla Si-2 kružte s obsahem kyvety po dobu asi 10 sekund. Vyčkejte 1 min.

4) Dále přidejte zarovnanou lžičku Si-3 a obsah kyvety nechte kroužením vířit po dobu asi 20 sekund.

5) Umístěte otevřenou testovací kyvetu na barevnou škálu tak, aby vzorek stál na bílé ploše a barvu porovnáváte pohledem shora. Odečtěte odpovídající obsah oxidu křemičitého.

Barevné zabarvení pro měření nízkého obsahu silikátu má být porovnáváno pozorováním přes stěnu testovací kyvety. Bílá část barevného diagramu má být podržena za testovací kyvetou. Pro správné posouzení shodnosti barvy s barvou na barevné stupnici je vhodné využít rozptýlené denní světlo.

Obsah silikátu je změřen v mg/l SiO2.


Vyšší citlivost

Požadujete-li vyšší citlivost měření, pak zdvojnásobte množství vody ve vzorku a činidel.

Stupnici je potom třeba dělit dvěma.

Jestliže obsah SiO2 je větší než 1, pak rozsah měření lze změnit umístěním testovací kyvety na barevný diagram a porovnávat barvy pohledem shora.

Jestliže jsou barvy porovnávány pohledem shora, pak hodnoty na barevné škále musí být násobeny pěti a tím se rozšíří stupnice z konečné pozice 3 ppm na 15 ppm.

Vyvarujte se používat pitnou vodu nebo RO vodu, které obsahují více jako 2 ppm rozpuštěných silikátů.

U mořských akvárií by obsah rozpuštěného množství silikátu měl být nižší, než jaká je detekční schopnost tohoto testu.

Parametry

Výrobce Salifert
Sortiment Testy a měření

Recenze / Zkušenosti

Soubory ke stažení

Mohlo by vás zajímat

Kód 15141-0040-11
Skladem
Kód 15141-0015-11
Skladem